Stužky sú aj červené

P1013729bSedem aktivít pod vedením PhDr. A. Rihošekovej zrealizovali študenti v rámci 8. ročníka kampane Červené stužky. Prezentácie, prednášky, príprava násteniek, výtvarné práce tematicky zamerané na túto kampaň, tvorba a nosenie červených stužiek, ale aj prednáška zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam (u starších študentov) či odborné aktivity pracovníkov CPPPaP v rámci prevencie (u mladších). Cieľom týchto aktivít bolo zvýšiť informovanosť o HIV/AIDS.    (ŠK)

Čítať viac

Šachy 15:20:15

IMAG0287bPre šachistov známy a už očakávaný turnaj,  15. ročník okresných majstrovstiev v šachu – O putovný pohár riaditeľa SCA, sa tento rok uskutočnil 26. októbra za účasti už naozaj dobrých (ale aj nových, začínajúcich) hráčov. Okrem žiakov gymnázia sa udalosti zúčastnil aj žiak SOŠ z Rožňavy (bolo nás dvadsať) a počas prestávok aj niekoľko zvedavých divákov. Čítať viac

Džínsová Zuzka

sulajova-nov-2014

foto: V.Vávrová

Nie je Zuzka Šulajová ako Zuzka Šulajová. Sú dve a nikdy sa nestretli. Aj túto informáciu sa študenti dozvedeli počas besedy s autorkou Džínsových denníkov (už štyroch a vraj sa pripravuje ich piate a šieste pokračovanie). Herečka a fotografka Zuzana Šulajová skrátka nie je tou autorkou, ktorú si rady prečítajú najmä násťročné dievčatá. Zuzka Šulajová je len (až) spisovateľkou. Beseda nielen o Ďžínsových denníkoch či Dievčati z minulosti sa uskutočnila 25. 11. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského a zúčastnilo sa jej aj 29 študentiek zo štyroch tried nášho gymnázia. (ŠK)

FOTOGALÉRIA (na stránke knižnice)

Týždeň vedy a techniky

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV  týždni 10. – 16. 11. 2014 sa uskutočnili nasledujúce aktivity:

1. Študentská konferencia z informatiky: Myšlienkové mapy – prednáška a vlastná tvorba myšlienkových máp pomocou iMindMap s vyhodnotením – prvé ročníky
2. Beseda s pracovníkom hvezdárne – Mgr. Lőrinčíkom, prváci a druháci

3. Výstava modelov domčekov zo špajlí – sekunda
4. Výstava posterov na tému Čo sa učíme na fyzike – tercia
5. Výstava fyzikálnych pomôcok a modelov fyzikálnych zariadení – všetci študenti. (MK)

FOTO:
Čítať viac

Deň prevencie

Dňa 18.11.2014 sa v rámci Dňa prevencie uskutočnili odborné aktivity pracovníkov CPPPaP v Rožňave z univerzálnej prevencie drogových závislostí v triedach príma, sekunda, tercia a kvarta. Súčasťou Dňa prevencie bola prednáška zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam. Realizoval ju kpt. Ing. Miroslav Korintuš zo Skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 1. až 3. ročníka, kvinty a septimy nášho gymnázia. (MK)

Astrobeseda

beseda2Vo štvrtok 13. novembra 2014 sa študenti nášho gymnázia mohli zúčastniť besedy o astronómii, ktorá sa konala v rámci týždňa vedy a techniky na našej škole. Približne 45 študentov sa zišlo v učebni fyziky, kde sa na chvíľu mohli ponoriť do záhad vesmíru. Besedu viedol odborný referent kultúry Gemerského osvetového strediska z úseku astronómie a taktiež dlhoročný pracovník rožňavskej hvezdárne Mgr. Juraj Lörinčík. Čítať viac

1 33 34 35 36 37 38