Archív autora: Štefan Kohári

Oživovali a ožívali sme

V piatok dňa 11. júna 2015 sa v priestoroch Červeného kríža uskutočnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Táto súťaž sa koná každoročne. Tento rok súťažili 4 družstvá, z našej školy to bolo päťčlenné družstvo v zložení G. Lörinczová, J. N. Celušňáková, N. Fafráková, V. Hanuštiaková a „velil“ im A. Kalina. Najprv sme prešli štyri stanovištia s praktickými úlohami (napr. vyvrtnutý členok, poleptanie oka…) potom sme sa vrhli na teóriu, ktorá bola rozdelená na dvoch stanovištiach. Resuscitáciu, najdôležitejšiu časť súťaže, za ktorú sme mohli získať najväčší počet bodov, sme si nechali ako poslednú. Naša skupina si nakoniec odniesla bohaté skúsenosti, dobrú náladu a hlavne – radosť, pocit víťazov (s počtom bodov 376) 🙂

V.H.

Na scénu „nováčikovia“ a kvinta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

banský gápeľ z obrazu ROŽŇAVSKÁ METERCIA

2. PROJEKTOVÝ DEŇ

Vo štvrtok (11. 6. 2015) odštartovala p. prof. Kostková svojím príhovorom 2. deň ročníkových projektov. Ten sa niesol v znamení kultúrnych pamiatok. Porota v zložení p. prof. Némethovej, p. prof. Gőrgeyovej a p. prof. Hronca hodnotila projekty Kultúrne pamiatky regiónu/sveta. Svoju premiéru si užili študenti prvých tried a piatykrát sa so zadanou témou popasovali študenti z kvinty. Každý projekt sprevádzalo predvedenie modelu a krátky súhrn informácií, ktorý nám priblížil danú kultúrnu pamiatku. Novinku do projektového dňa vniesli naši bilingválni žiaci, ktorí svoje projekty prezentovali v angličtine alebo v nemčine. Čítať viac

Deň detí na gymnáziu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: T. Elexa

Deň detí pre prímu, sekundu a terciu nášho gymnázia s pozvánkou pre deti základných škôl, ktoré sú na prijaté na naše osemročné gymnázium (a od septembra by mali nastúpiť do prímy) sa uskutočnil v piatok, 5. júna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: T. Elexa

Organizačne sa okrem pedagógov – triednych učiteľov žiakov nižších ročníkov – spolupodieľali študenti kvarty a nechýbalo ani vedenie školy.

Opýtali sme sa zúčastnených, ako sa cítili. Tu sú ich odpovede: Čítať viac

Elysium

E_forcefield2d_BM_905

foto: www.artofben.com/ELYSIUM

Začína sa 21.storočie a rozdiely medzi chudobou a bohatstvom sa natoľko prehĺbili, ako keby sme sa vrátili do čias bohatých kráľov a ich poddaných. Bohatí sú už unavení z toho, že sa musia tlačiť s 10 miliardami, v biede žijúcimi, ľuďmi. A tak sa vybuduje Elysium. Elysium je miesto blahobytu, veľkých barakov s bazénmi a v každom dome sa nachádza stroj, ktorý dokáže regenerovať staré či poškodené bunky a aj liečiť tie najzávažnejšie choroby. VIAC AJ V TLAČENEJ HEURÉKE Čítať viac

Nová Heuréka

V predaji je od 25. mája 2015, v školskom bufete, cena: 0,60, počet strán: 28, náklad: 50ks. Ak už v bufete nie je a máte ešte záujem – ozvite sa p. Kohárimu, je možná dotlač (časopis sa doručí do triedy na meno objednávateľa).

Z OBSAHU:

Anketa v oktáve – osem rokov gymnázia

Spovednica s p.p. M. Koreňom

Keď skúšame my (v dueli študenti-pedagógovia: p. Adamková, p. Petergáčová a študenti M. Tomajko a G.H.Vargová)

Spoznali by ste ich? – nová rubrika, detstvo a súčasnosť

Čítať viac

Gymnázium biológov?

Za posledný mesiac sa uskutočnilo niekoľko biologických súťaží a v každej z nich boli naši študenti nejakým spôsobom nielen zainteresovaní, ale aj úspešní. 24. apríla v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) získal Ján Matúš Urbančík zo VII.OA v odbore pôdohospodárstva CERTIFIKÁT úspešného riešiteľa. 12. mája v krajskom kole biologickej olympiády sme mali dvoch úspešných riešiteľov – v odbore botanika Danielu Pástorovú, OLYMPUS DIGITAL CAMERAktorá obsadila 5. miesto a v odbore geológia Adama Kalinu (12. miesto).

No a vo včerajšom (14.5.) okresnom kole biologickej olympiády, v kategórii určenej pre mladších študentov gymnázia sa, náš žiak zo sekundy, Matúš Leng, stal najlepším riešiteľom, obsadil 1. miesto.  Študentov na tieto súťaže pripravovala PhDr. Alica Rihošeková, ktorá na našom gymnáziu vyučuje biológiu, biotické zložky krajiny a seminár z biológie.

P. J. Šafárik – 13. 5. 1795

5

Busta P. J. Šafárika v Rožňave / foto: Maroš Dovec

Pavol Jozef Šafárik, meno Slováka, ktorého poznajú Česi, Srbi, Chorváti, ale aj Poliaci či Rusi. Meno človeka, ktorý položil základy skúmania slovanských jazykov, histórie Slovanov a ich výskytu na mape vtedajších európskych štátov. Meno človeka, vďaka ktorému dnes vieme napríklad aj to, že hlaholika bola skôr ako cyrilika.
Aký bol však jeho život?… Čítať viac

1 10 11 12 13 14 17