Silvestrovská chémia

IMAG0268Oživenie chémie o pokusy, ktoré sprevádzali svetelné a zvukové efekty, mohli zažiť žiaci tried príma až kvarta nášho osemročného gymnázia. IMAG0314bZábavné chemické popoludnie sa pod vedením RNDr. J. Sedláčkovej za spolupráce študentov z vyšších ročníkov uskutočnilo 2. decembra. (ŠK)

IMAG0315b IMAG0309b IMAG0298b IMAG0319b

Pridaj komentár