Deň otvorených dverí PF UPJŠ

S blížiacim sa maturitným ročníkom je tlak na študentov gymnázií a stredných škôl čoraz vyšší. Výber osobného zamerania a neskôr vysokej školy môže žiakovi sprístupniť ideálne povolanie s pocitom sebarealizácie a splnením svojich snov, alebo (v prípade unáhleného, či nerozumného výberu) znepríjemniť desiatky rokov jeho produktívneho života. Pred podobnou dilemou stoja aj žiaci nášho gymnázia. Relatívne kvalitné vzdelanie poskytnuté školou im otvára širokú škálu možností a tým aj pozitívne vyhliadky do budúcnosti.

Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a jej predstavitelia sú si vedomí, že o potenciálnych záujemcov musia bojovať formou prezentácie svojej študijnej ponuky. Preto sa aj tento rok niekoľko desiatok študentov nášho gymnázia zúčastnilo Dňa otvorených dverí na PF UPJŠ 8. februára 2018.

Nádejní chemici, fyzici ale aj biológovia sa počas tohto dňa navštívili (podľa odboru) priestory univerzity a zúčastnili sa pútavého programu odhaľujúceho technické vybavenie, aktivity a charakter štúdia na týchto fakultách.

Ašpiranti štúdia fyziky a matematiky sa najskôr zhromaždili v aule, kde si vypočuli prednášky niekoľkých úspešných absolventov a následne sa v skupinách presunuli k jednotlivým bodom programu. Medzi inými navštívili Katedru fyziky nízkych teplôt, časticovej fyziky a laboratórium feromagnetizmu. Možné bolo zúčastniť sa aj astrofyzikálnej prednášky, ktorá mala podobne ako celý program popularizátorský charakter a prezentovala výhody štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

Takéto skúsenosti majú tendenciu výrazne ovplyvniť rozhodnutia o výbere univerzity, preto si myslím, že mnohí študenti ocenili možnosť zúčastniť sa.

Pridaj komentár