Deň prevencie

Dňa 18.11.2014 sa v rámci Dňa prevencie uskutočnili odborné aktivity pracovníkov CPPPaP v Rožňave z univerzálnej prevencie drogových závislostí v triedach príma, sekunda, tercia a kvarta. Súčasťou Dňa prevencie bola prednáška zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam. Realizoval ju kpt. Ing. Miroslav Korintuš zo Skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 1. až 3. ročníka, kvinty a septimy nášho gymnázia. (MK)

Pridaj komentár