Ypsilon sa nedá naučiť

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.

„Nemôžeme naučiť v slovenčine deti ypsilon, lebo v slovenčine hlásku ypsilon nemáme.“ Aj tieto slová zazneli z úst renomovaného jazykovedca, ktorého prednáška sa 5.5.2015 konala v aule nášho gymnázia. Jazykovedca, ktorý na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove prednášal dejiny spisovnej slovenčiny a dialektológiu a v súčasnosti pracuje aj ako člen Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka, PhDr. Ladislava Bartka, CSc. Prednáška sa týkala života, pôsobenia, práce Ľudovíta Štúra, ale aj vyzdvihnutia jeho geniálnosti, keďže Štúr nechcel v slovenčine ani ypsilon ani mäkké ľ. Bolo vidieť, že pán profesor je v tejto téme naozaj doma. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií, ale musím povedať, že sme toho dosť vedeli aj sami, za čo môžeme poďakovať aj našim profesorom slovenčiny.
Okrem žiakov nášho gymnázia sa akcie, ktorej oficiálny názov znel: Ľudovít Štúr a jazyková kultúra, zúčastnili aj študenti z rožňavských škôl: Obchodnej akadémie, Strednej zdravotníckej školy, Strednej odbornej školy Hviezdoslavova a Spojenej školy J. A. Komenského. Potlesk, ktorý pán profesor zožal, bol zaslúžený a táto dvojhodinová prednáška spojená s následnou besedou patrila k jedným z najlepších. Organizátormi podujatia boli Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave. Podujatie sa konalo k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Učiteľ a jeho žiak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S redaktorkami Heuréky

Pridaj komentár