Gymnázium nie je len o srdci

Deň-srdca

Gymnázium P.J.Šafárika sa každoročne zapája do rôznych celoslovenských zbierok a aktívne sa zapojilo aj do Dní nezábudiek organizovaných pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Ligou za duševné zdravie SR ako aj do Svetového dňa srdca vyhláseného a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Študentské hliadky v meste aj v budove školy informovali záujemcov o týchto kampaniach a vyzbieraná suma bola koordinátorkou projektu PhDr. A. Rihošekovou zaslaná na patričné účty vyššie uvedených organizácií. (ŠK)

Dni-nezábudiek

Pridaj komentár