Minikvíz pre múdre hlavičky!

  1. Ktoré z povolaní nerobil Ľudovít Štúr?

a) politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ

b) politik, filozof, redaktor, básnik, jazykovedec

c) politik, filozof, chemikár, básnik

2. Čo je vyznačené na mape Európy?

a) Karpaty

b) Pyrenejský poloostrov

c) Škandinávsky poloostrov

3. Čo je zlatá bula?

a) listina s kovovou pečaťou

b) pomenovanie ryby

c) kresba slávneho kniežaťa

4. Aký je melancholik?

a) pozitívny, cieľavedomý, zábudlivý, netrpezlivý

b) nenáročný, tichý, citlivý, depresia, samota, perfekcionista

c) nič nestíha, vŕba, priateľský, tvorivý

5. Kto je autorom epickej básne BRANKO ?

a) Samo Chalupka

b) Július Lenko

c) Ján Smrek

Pridaj komentár