(Ne)úspešný nácvik požiarnej evakuácie z pohľadu študentov

Najbežnejšia príčina evakuácie školy je požiar. Každý školský sa preto na našom gymnáziu 2-krát vyhlasuje požiarny poplach, ktorého cieľom je preveriť spôsobilosť študentov a zamestnancov školy v prípade skutočnej evakuácie.

Cvičenie z piatku 19. októbra sa od tých minulých líšilo jednak samotnou realizáciou, ale aj prístupom študentov a zamestnancov školy. Najmarkantnejším rozdielom bolo použitie ručnej dymovnice uloženej vo vedre na prízemí. Hustý červený dym (ktorý utváral dojem, že ide o nevydarený chemický pokus, no z hľadiska priebehu cvičenia bol úplne zbytočný) ocenili hlavne študenti a profesori s ochoreniami respiračného systému a po zvyšok dňa aj učitelia anglického, či nemeckého jazyka, ktorí si tento „príjemne“ zapáchajúci dym s bolesťami hlavy užívali do konca dňa. Priebeh evakuácie bol veľmi pomalý a študenti na schodoch postupovali veľmi pomaly. Neskôr sa ukázalo, že nie všetky únikové východy na prízemí boli sprístupnené, čo určitý čas nečinne pozorovalo niekoľko zamestnancov školy. Nasledovalo zoradenie a spočítanie študentov na nádvorí školy a návrat do voňavých tried.

Študentom bola vytknutá pomalá evakuácia, natáčanie mobilnými telefónmi a nedisciplinovanosť pri zoraďovaní na školskom dvore. Akokoľvek sa na to pozrieme, evakuáciu by mali koordinovať pracovníci školy, ktorí boli v tejto veci riadne poučení a nie len nečinne postávať so zamknutými dverami za chrbtom. Študentská ľahkovážnosť určite sťažovala situáciu, no ak stojím 5 minút na schodoch, to fakt, že to dám na instagram evakuáciu nezrýchli no ani nespomalí. 

Čas evakuácie bol značne dlhší ako pri minulom cvičení, no aspoň sme nemuseli vykladať stoličky ako pred niekoľkými mesiacmi. Určite by pomohla lepšia organizácia pri únikových východoch (na ktorú, ako sme videli sú personálne kapacity), keďže prvoradé je chrániť životy, nie hľadať nedostatky.

Pridaj komentár