O Betliari

Dňa 8.11.2023 sme sa zúčastnili besedy v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského s Mgr. Timeou Máteovou. Pani riaditeľka Múzea Betliar nám ponúkla skoro dve hodiny plné zaujímavých informácií o minulom aj dnešnom fungovaní tohto múzea. Rozoberali sme to, ako žili Andrášiovci, ako ich okolnosti donútili opustiť krajinu a prečo práve kaštieľ v Betliari ako jeden z mála ostal aj po prvej svetovej vojne stáť. Dostali sme informácie o tom ako napredujú práce na Krásnej Hôrke a celá prednáška bola doplnená o prepracovanú prezentáciu, v ktorej boli aj fotky, ku ktorým bežná spoločnosť nemá prístup. Nejeden z nás ostal po tomto dni motivovaný k bližšiemu zaujímaniu sa o minulosť nášho okolia.

Pridaj komentár