Z úcty k starším…

Dňa 24.10. sa skupina študentov, ktorej som bola súčasťou, vybrala do Domova dôchodcov v Rožňave. Pod vedením pani profesorky Kostkovej sme si pre dôchodcov pripravili program pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Náš program zahrňoval spoločenský a ľudový tanec, spev, prednes, hru na gitare a husliach, no nechýbalo ani krátke divadelné predstavenie. V „subsídiu“ pre nás pripravili občerstvenie a boli k nám milí, vládla tam priateľská atmosféra.

Boli sme so sebou spokojní. Odmenou nám bol vrelý potlesk divákov z čoho sme usúdili, že sa nenudili a program sa im páčil.

Pridaj komentár