Onliners

Dňa 10.10.2019 sme zase raz navštívili divadelnú sálu divadla Actores. Pár tried malo možnosť byť s hercami v jednom deji pri predstavení s názvom Onliners. Už z názvu je zrejmé, že divadlo nebolo v slovenčine. A ako sme zistili, tak ani v angličtine, pretože bolo anglicko-slovenské.

Väčšine z nás prekážalo, že herci rozprávali po anglicky, zatiaľ čo mená mali slovenské. Divadelná hra humorne poukazovala na to, ako veľmi nás môže ovplyvňovať internet. Príbeh sledoval mladého muža Miloša, ktorý bol zamilovaný do Zuzy, ktorú spoznal len vďaka facebooku. Keď Miloš zistil, že internet mu s jeho láskou nemôže nijako pomôcť, nezostávalo mu nič iné, iba sa socializovať a spytovať sa na ňu ľudí osobne. I keď sa veľakrát potkol, nevzdal sa a nakoniec mu ju pomohol získať Braňo Kohár . Z jeho facebookového profilu sa dalo vyčítať, že je nebezpečný boxer, čím aj reálne bol, ale vždy bolo jeho snom pomáhať ľuďom.

Takto nám bola premietnutá situácia o predsudkoch a mylných názoroch na ľudí vďaka sociálnym sieťam. Mnohí z nás očakávali od predstavenia viac, čo sa týka angličtiny, no podľa môjho názoru bolo podstatou odovzdať nám posolstvo diela vtipne a možno ho len trochuz ozvláštniť použitím iného jazyka. Alebo toto predstavenie bolo jednoducho určené pre nižšie ročníky. Každopádne každému dobre padlo toto umelecky strávené nevyučovanie.


Pridaj komentár