Perly poznania

Dňa 13. novembra 2019 prebehlo v mestskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave vyhodnotenie už tretieho ročníka vedomostnej literárnej súťaže v rámci projektu Tajomstvá v literatúre s názvom Perly poznania. Súťaž prebieha počas celého roka, počas ktorého sa súťaží v troch kolách. V každom kole dostane súťažiaci odpoveďový hárok, na ktorom sú uvedené názvy aspoň dvoch kníh, ich autori a otázky. Súťaží sa v troch kategóriách (od 7 do 15 rokov, od 15 do 19 rokov a nad 19 rokov).

Úlohou zapojených bolo vyhľadať určenú knihu v knižnici bez pomoci knihovníka, následne vyhľadať určenú stranu v knihe a odpovedať správne na otázku, ktorej odpoveď vyplýva z textu na danej strane.

Ja sama som sa tejto zaujímavej súťaže zúčastnila už tretí rok. Myslím si, že myšlienka vytvorenia Periel poznania je naozaj veľmi originálna. Máte pri nej možnosť spoznať vami doposiaľ nepoznaných autorov, neobjavené diela a naučíte sa lepšie sa orientovať v knižnici.

To, čo každého asi najviac zaujíma, sú ceny, ktoré môžte vyhrať. Zapojení, ktorí sa zúčastnili všetkých troch kôl súťaže a zodpovedali všetky otázky správne, vyhrávajú KNIHU. A myslím tým naozaj hodnotnú knihu. Pani knihovníčky precízne vyberajú spomedzi množstva kníh tie najlepšie, aby si každý čitateľ prišiel na svoje. Ale to nie je všetko. Po odovzdaní cien sú pre zapojených pripravené tvorivé dielne.

Súťaž by mala pokračovať aj po ďalšie roky. O všetkých novinkách sa dočítate na stránke knižnice, na ich facebookovej stránke alebo priamo v knižnici, no určite sa všetko zaujímavé dozviete aj v našom školskom rozhlase či časopise.

Pridaj komentár