Šťastie ukryté za kozmetikou

Utorok 13. jún bol projektovým dňom pre starších žiakov. Každá trieda vytvorila niekoľko skupín, no hodnotila sa aj komplexná značka triedy ako celku. Počas utorňajšieho doobedia si teda tému Prírodná kozmetika v našom živote odprezentovali študenti 2.A, 2.D a sexty. Ďalej sa predstavili žiaci tried 3.A, 3.D a septimy s témou Čo ma robí šťastným? Porotcami boli p. profesorka Sedláčková, p. profesorka Kostková a p. profesor Kohári.

Študenti druhých ročníkov nám predviedli množstvo perfektných výrobkov. Medzi ne patrili napríklad balzamy na pery, šampóny, masky na tvár a kvantum iných vlastných výtvorov na prírodnej báze. Všetci žiaci si dali na svojich produktoch záležať a ich  prezentácia bola skutočne na úrovni. Každý jeden výrobok bol dômyselný, ale porota musela určiť víťaza.  Pre mňa osobne vyhrala trieda 2.D názvom ich kozmetickej značky David Black. Mali narozmanitejšie produkty a celkový vzhľad produktov vyvolával dobrý dojem.

V druhej časti projektového dňa vystúpili tretiaci so svojimi krátkymi videofilmami o šťastnom dni študenta. Každá skupina sa toto video snažila urobiť podľa svojich predstáv o šťastí, mnohokrát zábavnou formou. Medzi často opakované časti videí patrilo šoférovanie auta. Jedna zo skupín si vytvorila video o dievčenských záľubách (Babský deň), čo ma zaujalo. Napriek všetkému sa mi však najviac pozdávalo video z 3.D triedy, ktoré bolo nielen technicky dobre zvládnuté, ale aj veľmi vtipné.

Porota sa rozhodovala, rozhodovala a nakoniec to dopadlo takto:

Prírodná kozmetika

Na treťom mieste sa ocitla skupina z 2.A triedy s funkčnými rôznofarebnými mydlami (skupina okolo ), na druhom mieste skončili žiaci zo sexty s odskúšanými výrobkami ako napr. gel na vlasy (skupina Adama Kalinu) a prvé miesto získala ďalšia skupina z 2.A s funkčným a hneď použiteľným balzamom na pery (skupina Moniky Nell). Značka David Black zaujala ako značka triedneho kolektívu a 3. D sa tak stala víťazom v rámci komplexnosti výrobkov za triedu.

Čo ma robí šťastným?

Ako tretia sa umiestnila skupina pod vedením Henriety Žemličkovej z 3.D, druhé a prvé miesto patrilo skupinám dievčat z 3.A (na 2. mieste Babský deň skupiny okolo Karolíny Šikúrovej a na 1. mieste video o bežných radostiach každodenného života skupiny Petry Džačárovej). Všetkým víťazom blahoželáme.

 

Pridaj komentár