Týždeň vedy a techniky

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV  týždni 10. – 16. 11. 2014 sa uskutočnili nasledujúce aktivity:

1. Študentská konferencia z informatiky: Myšlienkové mapy – prednáška a vlastná tvorba myšlienkových máp pomocou iMindMap s vyhodnotením – prvé ročníky
2. Beseda s pracovníkom hvezdárne – Mgr. Lőrinčíkom, prváci a druháci

3. Výstava modelov domčekov zo špajlí – sekunda
4. Výstava posterov na tému Čo sa učíme na fyzike – tercia
5. Výstava fyzikálnych pomôcok a modelov fyzikálnych zariadení – všetci študenti. (MK)

FOTO:

fyz5-nov-2014 fyz8-nov-2014 fyz7-nov-2014 fyz6-nov-2014 fyz3-nov-2014 fyz2-nov-2014 fyz9-nov-2014 fyz10-nov-2014

Pridaj komentár