Úspechy našich žiakov

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrvé miesta v okresných a obvodných kolách a prvá trojka na kole krajskom – aj to sú úspechy žiakov nášho gymnázia, ktorých v oblasti biológie na súťaže pripravovala PhDr. A. Rihošeková. Podrobnejšie o výsledkoch jednotlivých súťaží: Okresné kolo BIOLOGICKEJ olympiády v kategórii C: 4.2.2015

1.miesto: Adam KALINA – kvarta

2.miesto: Vivien TÓTHOVÁ – kvarta

6.miesto: Alexandra Hetešiová – kvarta (úspešná riešiteľka)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krajské kolo BIOLOGICKEJ olympiády v kategórii C: 13.3.2015

Vivien TÓTHOVÁ – kvarta- úspešná riešiteľka (12.m.)

Adam KALINA – kvarta- úspešný riešiteľ (14.m.)

 

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) : 1.4.2015

2.miesto: Ján Matúš URBANČÍK – VII.OA – v odbore 07: Pôdohospodárstvo
Žiak postupuje do Celoštátneho kola SOČ.

3.miesto: Tamáš ZAGIBA – III.D – v odbore 07: Pôdohospodárstvo

Certifikát úspešnosti : Bianka JAKEŠOVÁ – VII.OA – v odbore 06: Zdravotníctvo

 

Obvodné kolo BIOLOGICKEJ olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň: 9. 4.2015

1. miesto v odbore BOTANIKA: Daniela PÁSTOROVÁ – sekunda
Žiačka postupuje do krajského kola.

3. miesto v odbore BOTANIKA: Gréta Lörinczová – tercia

1. miesto v odbore GEOLÓGIA: Adam KALINA – kvarta
Žiak postupuje do krajského kola.

3. miesto v odbore ZOOLÓGIA: Noémi JÁNOŠIOVÁ – tercia

4. miesto v odbore ZOOLÓGIA: Silvia ORAVCOVÁ – tercia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pridaj komentár