Uzly

Dňa 16.12.2019 sme sa triedy tercia, kvarta a kvinta v rámci predvianočných aktivít zúčastnili športového dňa. Tento deň prebiehal v budove školy. Bola pre nás pripravená súťaž.

Najskôr sme sa s našimi profesormi ponorili do štúdia rôznych bylín a hradov. Našou úlohou bolo zapamätať si toho, čo najviac. Potom sme sa naučili pracovať s buzolou. Po krátkej prestávke nasledoval presun do telocvične. Tam nás pán profesor Kohári naučil viazať päť rôznych uzlov využiteľných v živote. Toto bola asi najzaujímavejšia časť „výcviku“.

Keď sme boli pripravení v každej z týchto oblastí, začal sa boj. Všetky družstvá sa rozmiestnili na nejaké stanovištia a uplatňovali všetko, čo sme sa za uplynulé hodiny naučili. Keď sme nazbierali body zo všetkých stanovísk, nasledovalo čakanie.

Kým sme čakali na výsledky, zabavili nás športové hry v telocvični školy. A potom to prišlo. Vyhodnotenie. Ale čo sa nestalo. Hneď po oznámení tretieho miesta nám bolo povedané, že skupina na prvom a skupina na druhom mieste, majú rovnaký počet bodov. Nasledoval rozstrel. Tá skupina, ktorej sa ako prvej podarí trafiť basketbalový kôš z polovice telocvične, vyhráva posledný bod, teda prvé miesto. Nakoniec sa to jednému z nás podarilo hneď na prvý pokus.

Víťazné skupiny dostali sladké odmeny. Ja osobne (a myslím si, že aj väčšina z nás zúčastnených študentov) hodnotím tento deň ako úspešný. Môžem dokonca tvrdiť, že bol uvoľňujúci, poučný, zábavný, kolektivizujúci a poznatky z neho využiteľné aj v živote.

Pridaj komentár