Zmaturovali všetci?

NÚCEM škole zaslal oficiálne výsledky písomnej formy externej časti maturít a z nich vyplýva, že končiace ročníky nášho gymnázia boli úspešné a získali v porovnaní s inými strednými školami na Slovensku takéto percentily (vzhľadom na rozdielnu obtiažnosť aktuálnych testov z každého predmetu a v každý školský rok sú rozhodujúce pri porovnávaní práve tie):

anglický jazyk  – 79,3%

(všetci naši študenti mali zvolenú náročnejšiu úroveň B2)

maďarský jazyk – 90,3%

(ako materinský jazyk v triede s vyučovacím jazykom maďarským)

slovenský jazyk – 91,1%

(ako materinský jazyk v triede s vyučovacím jazykom slovenským)

slovenský jazyk a slovenská literatúra: 96,8%

(ako cieľový jazyk v triede s vyučovacím jazykom maďarským)

matematika – 97,7%

(voliteľný predmet)

Pridaj komentár