Archív autora: Patrik Zagiba

Slovanské sviatky jari

foto: Š.K.

Oslavy odohrávajúce sa približne v rovnaký čas ako aktuálne Veľká noc boli u Slovanov oslavy začiatku jari. Slovania v túto dobu totiž oslavovali príchod nového roka. Počas osláv sa dieťa odeté v odeve zo slamy a konárov vozilo na koni po hradisku alebo dedine a spievali sa pritom ľudové piesne, ktorých text bol o návrate  boha Jarila spoza mora, teda o jeho opätovnom narodení. Na oslavu tejto udalosti nastali veľké hody, pretože Jarila symbolizoval jar a obilie. Obdobie žatvy bolo v lete naopak považované za smrť Jarila, ktorý sa na niekoľko mesiacov vrátil späť za veľké more.

Viac o existencii, pôvode a úlohe slovanských bohov nájdete v prehľade, ktorý už v 18. storočí napísal Ján Hollý a volalo sa Bájoslovie pohanských Slovákov:

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/922/Holly_Bajoslovi-pohanskich-Slovakov/