Stužky sú aj červené

P1013729bSedem aktivít pod vedením PhDr. A. Rihošekovej zrealizovali študenti v rámci 8. ročníka kampane Červené stužky. Prezentácie, prednášky, príprava násteniek, výtvarné práce tematicky zamerané na túto kampaň, tvorba a nosenie červených stužiek, ale aj prednáška zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam (u starších študentov) či odborné aktivity pracovníkov CPPPaP v rámci prevencie (u mladších). Cieľom týchto aktivít bolo zvýšiť informovanosť o HIV/AIDS.    (ŠK)

P1013707b

P1013722bP1013719b

P1013729b

Pridaj komentár