Archív kategórie: SPRAVODAJSTVO

Džínsová Zuzka

sulajova-nov-2014

foto: V.Vávrová

Nie je Zuzka Šulajová ako Zuzka Šulajová. Sú dve a nikdy sa nestretli. Aj túto informáciu sa študenti dozvedeli počas besedy s autorkou Džínsových denníkov (už štyroch a vraj sa pripravuje ich piate a šieste pokračovanie). Herečka a fotografka Zuzana Šulajová skrátka nie je tou autorkou, ktorú si rady prečítajú najmä násťročné dievčatá. Zuzka Šulajová je len (až) spisovateľkou. Beseda nielen o Ďžínsových denníkoch či Dievčati z minulosti sa uskutočnila 25. 11. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského a zúčastnilo sa jej aj 29 študentiek zo štyroch tried nášho gymnázia. (ŠK)

FOTOGALÉRIA (na stránke knižnice)

Týždeň vedy a techniky

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV  týždni 10. – 16. 11. 2014 sa uskutočnili nasledujúce aktivity:

1. Študentská konferencia z informatiky: Myšlienkové mapy – prednáška a vlastná tvorba myšlienkových máp pomocou iMindMap s vyhodnotením – prvé ročníky
2. Beseda s pracovníkom hvezdárne – Mgr. Lőrinčíkom, prváci a druháci

3. Výstava modelov domčekov zo špajlí – sekunda
4. Výstava posterov na tému Čo sa učíme na fyzike – tercia
5. Výstava fyzikálnych pomôcok a modelov fyzikálnych zariadení – všetci študenti. (MK)

FOTO:
Čítať viac

Deň prevencie

Dňa 18.11.2014 sa v rámci Dňa prevencie uskutočnili odborné aktivity pracovníkov CPPPaP v Rožňave z univerzálnej prevencie drogových závislostí v triedach príma, sekunda, tercia a kvarta. Súčasťou Dňa prevencie bola prednáška zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam. Realizoval ju kpt. Ing. Miroslav Korintuš zo Skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 1. až 3. ročníka, kvinty a septimy nášho gymnázia. (MK)

Astrobeseda

beseda2Vo štvrtok 13. novembra 2014 sa študenti nášho gymnázia mohli zúčastniť besedy o astronómii, ktorá sa konala v rámci týždňa vedy a techniky na našej škole. Približne 45 študentov sa zišlo v učebni fyziky, kde sa na chvíľu mohli ponoriť do záhad vesmíru. Besedu viedol odborný referent kultúry Gemerského osvetového strediska z úseku astronómie a taktiež dlhoročný pracovník rožňavskej hvezdárne Mgr. Juraj Lörinčík. Čítať viac

Euroscola

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZapojili sme sa do projektu Euroscola, ktorého cieľom je informovať čo najväčší počet študentov školy o EÚ. V prípade úspešnosti majú tí študenti, ktorí sa na tomto projekte podieľali, navštíviť Štrasburg. Projekt sa týka študentov tretieho a štvrtého ročníka, septimy a oktávy. V rámci tohto projektu máme od 10.11.-12.11. 2014 Dni Európy. Pripravili sme besedu s pracovníčkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave o pracovnej mobilite v rámci EÚ, informácie o EÚ sme sprostredkovali študentom na jednotlivých tematických hodinách, študenti robili testy s obsahom EÚ a na záver sme pripravili podujatie Európska únia tu a teraz s prezentáciami a kultúrnym programom. (MP)

Netopieria správa

DSCN0089

Netopiere síce študenti gymnázia nemohli uzrieť naživo, no film o ich živote bol príjemným osviežení 15. októbra. V tento deň sa študenti tercie, kvarty a 1. D pod vedením pedagógov – PaedDr. Kataríny Adamkovej a PhDr.Alice Rihošekovej – vybrali do Brzotína, na Deň otvorených dverí Správy Národného parku Slovenský kras. Po úvodných slovách Ing. Jána Kilíka, riaditeľa Správy, študenti zistili nielen mnoho zaujímavého o živote, rozmnožovaní a zimovaní netopierov v Slovenskom krase, ale absolvovali aj prednášku o prírodnom bohatstve nášho okolia, diskutovali s ornitológom a nejaké tie operence predsa len videli aj naživo – v ukážkach odchyteného vtáctva. (Š.K.) Čítať viac

1 19 20 21 22 23