Kto je GRETA OTO?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

vitríny vo vestibule

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

v skleníku Viktória

Byť pozvaný na zbierku motýľov v minulosti znamenalo rande, študenti nášho gymnázia si však takéto zbierky mohli 16. júna 2015 poobzerať bez akýchkoľvek záväzkov. 40 žiakov našej školy zamierilo do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, kde sa koná už ôsmy ročník výstavy Motýle exotických trópov. Okrem vystavených zbierok vypreparovaných motýľov z Amazónie, Ghany, Bornea, Peru či Ekvádoru si študenti mohli v skleníku Viktória pozrieť voľne poletujúce alebo práve vyliahnuté motýle, ktoré pochádzajú z tropických oblastí Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky.

Čítať viac

Oživovali a ožívali sme

V piatok dňa 11. júna 2015 sa v priestoroch Červeného kríža uskutočnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Táto súťaž sa koná každoročne. Tento rok súťažili 4 družstvá, z našej školy to bolo päťčlenné družstvo v zložení G. Lörinczová, J. N. Celušňáková, N. Fafráková, V. Hanuštiaková a „velil“ im A. Kalina. Najprv sme prešli štyri stanovištia s praktickými úlohami (napr. vyvrtnutý členok, poleptanie oka…) potom sme sa vrhli na teóriu, ktorá bola rozdelená na dvoch stanovištiach. Resuscitáciu, najdôležitejšiu časť súťaže, za ktorú sme mohli získať najväčší počet bodov, sme si nechali ako poslednú. Naša skupina si nakoniec odniesla bohaté skúsenosti, dobrú náladu a hlavne – radosť, pocit víťazov (s počtom bodov 376) 🙂

V.H.

Svoje talenty predviedli aj najmladší

TRETÍ PROJEKTOVÝ DEŇ

3rd-day3

„falzifikát“ Da Vinciho Dámy s hranostajom

Tretí projektový deň sa konal 12.6.2015 (piatok). Príma a sekunda si pripravili scénky na tému: Dobro a zlo, tercia a kvarta si na starosť zobrali Svet vynálezov Da Vinciho a odprezentovali svoje modely na túto tému. O otvorenie tretieho projektového dňa sa postarala opäť p. prof. Kostková a hodnotenie mala na starosti porota v zložení p. prof. Koreňa, p. prof. Szankovej a p. prof. Kalinovej. Čítať viac

Na scénu „nováčikovia“ a kvinta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

banský gápeľ z obrazu ROŽŇAVSKÁ METERCIA

2. PROJEKTOVÝ DEŇ

Vo štvrtok (11. 6. 2015) odštartovala p. prof. Kostková svojím príhovorom 2. deň ročníkových projektov. Ten sa niesol v znamení kultúrnych pamiatok. Porota v zložení p. prof. Némethovej, p. prof. Gőrgeyovej a p. prof. Hronca hodnotila projekty Kultúrne pamiatky regiónu/sveta. Svoju premiéru si užili študenti prvých tried a piatykrát sa so zadanou témou popasovali študenti z kvinty. Každý projekt sprevádzalo predvedenie modelu a krátky súhrn informácií, ktorý nám priblížil danú kultúrnu pamiatku. Novinku do projektového dňa vniesli naši bilingválni žiaci, ktorí svoje projekty prezentovali v angličtine alebo v nemčine. Čítať viac

Gymnazisti filmármi a návrhármi

DSCF1656

pán zástupca otvára projektové dni // foto: M. Dovec

Septima a tretie ročníky spracúvali literárne diela do videofilmov a druhé ročníky mali stvárniť návrhy školských uniforiem. Svoje projekty sme odprezentovali v stredu 10. 6. 2015, kedy sa na našom gymnáziu začali 3 projektové dni. Odštartoval ich (ako obvykle) pán zástupca, ktorý poznamenal, že v nás, študentoch, driemu skryté talenty a mnohokrát sa až prostredníctvom týchto projektov naplno prebudia. Našu porotu (v 1. projektový deň) tvorili panie profesorky Kostková, Kerekeš a Sedláčková.
Z 3.A vystúpilo 5 skupín, zo septimy to bolo 6 skupín a z 3.D triedy 2 skupiny. Za druhé ročníky: 2.A – 5 skupín, 2.D – 2 skupiny. Všetci študenti si pripravili skutočne veľmi pútavé, nápadité a zaujímavé projekty. (Simona Ferencová) Čítať viac

1 40 41 42 43 44 50