Elysium

E_forcefield2d_BM_905

foto: www.artofben.com/ELYSIUM

Začína sa 21.storočie a rozdiely medzi chudobou a bohatstvom sa natoľko prehĺbili, ako keby sme sa vrátili do čias bohatých kráľov a ich poddaných. Bohatí sú už unavení z toho, že sa musia tlačiť s 10 miliardami, v biede žijúcimi, ľuďmi. A tak sa vybuduje Elysium. Elysium je miesto blahobytu, veľkých barakov s bazénmi a v každom dome sa nachádza stroj, ktorý dokáže regenerovať staré či poškodené bunky a aj liečiť tie najzávažnejšie choroby. VIAC AJ V TLAČENEJ HEURÉKE Čítať viac

Nová Heuréka

V predaji je od 25. mája 2015, v školskom bufete, cena: 0,60, počet strán: 28, náklad: 50ks. Ak už v bufete nie je a máte ešte záujem – ozvite sa p. Kohárimu, je možná dotlač (časopis sa doručí do triedy na meno objednávateľa).

Z OBSAHU:

Anketa v oktáve – osem rokov gymnázia

Spovednica s p.p. M. Koreňom

Keď skúšame my (v dueli študenti-pedagógovia: p. Adamková, p. Petergáčová a študenti M. Tomajko a G.H.Vargová)

Spoznali by ste ich? – nová rubrika, detstvo a súčasnosť

Čítať viac

Gymnázium biológov?

Za posledný mesiac sa uskutočnilo niekoľko biologických súťaží a v každej z nich boli naši študenti nejakým spôsobom nielen zainteresovaní, ale aj úspešní. 24. apríla v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) získal Ján Matúš Urbančík zo VII.OA v odbore pôdohospodárstva CERTIFIKÁT úspešného riešiteľa. 12. mája v krajskom kole biologickej olympiády sme mali dvoch úspešných riešiteľov – v odbore botanika Danielu Pástorovú, OLYMPUS DIGITAL CAMERAktorá obsadila 5. miesto a v odbore geológia Adama Kalinu (12. miesto).

No a vo včerajšom (14.5.) okresnom kole biologickej olympiády, v kategórii určenej pre mladších študentov gymnázia sa, náš žiak zo sekundy, Matúš Leng, stal najlepším riešiteľom, obsadil 1. miesto.  Študentov na tieto súťaže pripravovala PhDr. Alica Rihošeková, ktorá na našom gymnáziu vyučuje biológiu, biotické zložky krajiny a seminár z biológie.

P. J. Šafárik – 13. 5. 1795

5

Busta P. J. Šafárika v Rožňave / foto: Maroš Dovec

Pavol Jozef Šafárik, meno Slováka, ktorého poznajú Česi, Srbi, Chorváti, ale aj Poliaci či Rusi. Meno človeka, ktorý položil základy skúmania slovanských jazykov, histórie Slovanov a ich výskytu na mape vtedajších európskych štátov. Meno človeka, vďaka ktorému dnes vieme napríklad aj to, že hlaholika bola skôr ako cyrilika.
Aký bol však jeho život?… Čítať viac

KARAFIÁTOVÉ ĎAKUJEME

foto: Maroš DovecPoludním sa dnes skončilo vyučovanie na Gymnáziu P.J. Šafárika v Rožňave, aby sa všetky triedy mohli presunúť k buste Pavla Jozefa Šafárika (pred budovou OKC). Po krátkom príhovore pedagóga gymnázia, Mgr. Štefana Koháriho, študenti v jeho réžii priblížili zaujímavosti zo života a činnosti P.J. Šafárika, tohto jazykovedca, slavistu, ktorého uznávali Česi, Poliaci, Srbi, Chorváti, ale aj Rusi. V ôsmich vstupoch sa študenti gymnázia nesúceho jeho meno dozvedeli o prínose P.J.Š. na poli výskumu jazykov, pôvodu a zvykoslovia Slovanov, ale aj o jeho osobnom živote, ktorý bol v detstve úzko spätý s Gemerom. Po literárnom pásme dvaja študenti uložili veniec k buste a následne sa pred ňou poklonili – za gymnázium organizátor akcie, Mgr. Š. Kohári a za mesto jeho primátor, P. Burdiga. Potom zástupcovia jednotlivých tried gymnázia položili k buste karafiát. Stalo sa tak v deň 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika, 13. mája.

Čítať viac

Zmaturovali všetci?

NÚCEM škole zaslal oficiálne výsledky písomnej formy externej časti maturít a z nich vyplýva, že končiace ročníky nášho gymnázia boli úspešné a získali v porovnaní s inými strednými školami na Slovensku takéto percentily (vzhľadom na rozdielnu obtiažnosť aktuálnych testov z každého predmetu a v každý školský rok sú rozhodujúce pri porovnávaní práve tie): Čítať viac

1 38 39 40 41 42 47