Aké drogy?

Otázka Aké drogy poznáte bola zodpovedaná raz dva. Dňa 27. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnili prednášky na tému drogy. Boli organizované Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave. CPPP a P sa zameriavajú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérneho vývinu detí od narodenia, až po ukončenie prípravy na povolanie.

Boli sme sa na jednu z nich pozrieť. Bola určená žiakom sexty a prebiehala na tretej vyučovacej hodine. Pani prednášajúca začala klasicky. Keďže otázka Aké drogy poznáte bola zodpovedaná raz dva, nasledovala diskusia na túto tému. Potom mala pre nás pripravenú aktivitu, počas ktorej sme vyvracali rôzne tvrdenia, ktoré sa týkali drog. Počas toho sa nám ponúkli nové diskusné témy.

Myslím si, že táto problematika je už väčšine ľudí známa a v podstate sa vždy dokola opakujú rovnaké informácie. Ale ako všetci vieme, opakovanie je matkou múdrosti. Každopádne to bola prednáška zaujímavá, poučná a vymenili sme si rôzne názory.

Pridaj komentár