DOD na UPJŠ

10. októbra študenti tretieho ale najmä štvrtého ročníka vycestovali do Košíc. Pýtate sa prečo? Nuž práve 10. októbra sa konal Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
Na univerzitu v Košiciach sa ročne hlási viac ako 5 000 študentov z rôznych miest Slovenska. Naši študenti preto tiež nezaháľali a rozhodli sa navštíviť túto známu univerzitu.
V ranných hodinách sa všetci budúci uchádzači stretli v budove Sokrates, ktorá patrí Filozofickej fakulte. Tam sa dozvedeli základné informácie o tejto škole a následne sa rozmiestnili do jednotlivých častí Košíc podľa miest, kde sa jednotlivé fakulty nachádzajú.
Po príchode na fakulty boli študenti zhromaždení vo veľkých aulách, kde im prednášajúci rozprávali o fakultách, študijných programoch a študentskom živote na fakulte. Keď už boli študenti ako-tak rozhodnutí, ktorým smerom by sa chceli uberať, bola možnosť zúčastniť sa ďalších prednášok kde sa mohli dozvedieť viac o študijnom programe, pre ktorý sa rozhodli.  Tak ako na každom dni otvorených verí, aj v Košiciach si mohli prejsť budovu školy, jednotlivé laboratóriá, no taktiež sa mohli stretnúť s profesormi a prednášajúcimi.
,,Veľmi rada by som sa dostala na túto školu, pretože patrí medzi jednu z najlepších na Slovensku a je pomerne blízko Rožňavy. Deň otvorených dverí mal pre mňa veľký prínos, aj napriek tomu, že som sa o univerzitu zaujímala aj predtým, dozvedela som sa o nej mnoho nových informácií,“ povedala nám, dúfajme, budúca študentka medicíny, Jennifer.

plagat-dod-2014

Na univerzite je možné študovať na piatich fakultách, a to:

Filozofickej,

Lekárskej,

Prírodovedeckej,

Právnickej a

Fakulte verejnej správy.

Na každú z týchto fakúlt je možné poslať prihlášku do 31.3.2015.

Nika Vávrová

Pridaj komentár