Guiding futures

Náš projekt vznikol z iskierky inšpirácie, ktorá sa však takmer okamžite uchytila a stala sa z nej vatra sršiaca nápadmi na zmenu a posun k lepšiemu. Problematika, ktorá nám vnukla myšlienku a motivovala nás k tvorbe projektu však trápila sčasti aj nás. Gymnázium je predsa stredná škola známa ako najlepší odrazový mostík k vysokej škole. Študenti každoročne absolvujú prijímačky s cieľom pokračovať v štúdiu aj po maturite.

Čo však robiť vtedy, ak má študent pochybnosti, prestáva ho baviť to, čo ho predtým tak napĺňalo a uvažuje, či je jeho výber povolania pre neho naozaj ten pravý?

S týmto hlavolamom si lámu študenti hlavy častejšie, ako by sa očakávalo. Neraz sme pochybnosti nemali len my sami, ale aj mnoho našich spolužiakov či kamarátov. A preto sme sa rozhodli pomôcť nielen nám, ale aj mnohým po nás a sústrediť sa na pomoc pri hľadaní cesty k úspešnej budúcnosti. Pátranie po dokonalom povolaní nie je pre väčšinu z nás ľahké, často skĺzneme na bočné chodníčky, ktoré nám však neraz prinesú nové skúsenosti.

Plánovaný priebeh projektu Guiding futures je v podobe besied a posedení s kariérnou poradkyňou, ktorá sa na študentov zameriava skupinovo aj individuálne. Doplnenie potrebných informácií im ponúkajú aj výlety a exkurzie na vybrané vysoké školy s rôznym zameraním či už technickým alebo humanitným. Veríme, že praktické ukážky a rozhovory s absolventmi či súčasnými študentmi vysokých škôl a ich názory dopomôžu k objasneniu akademického smerovania. Najväčším cieľom tohto projektu je spoznať samých seba a zistiť, čo nás najviac napĺňa a baví, pretože to je naozajstná cesta k životnému šťastiu.

Pridaj komentár