Imatrikulácie 2022

Piatok, 18.11, bol pre väčšinu študentov nášho gymnázia voľný deň. Ich jedinou úlohou bolo pozrieť si program, ktorý si pre nich pripravili študenti prvých ročníkov a úlohy im zadané študentmi tretích ročníkov.

  Imatrikulácie otvorila pani riaditeľka jej milými a povzbudivými slovami, a potom sa začal samotný program.

  Ako prví sa predviedli študenti 1.A, následne 1.D a na záver 1.B triedy. Všetky tri triedy mali pripravené svoje vlastné čísla, na ktorých si dali záležať. Každý z nás mal pred vystúpením mierny stres, nakoľko sme naše čísla museli predvádzať takmer pred celou školou.

  Potom už nasledovali úlohy od tretiakov. Na ich tvárach bolo vidieť, že si zadávanie úloh naozaj užívali. Program aj úlohy 1.B sa niesli v znamení populárneho španielskeho seriálu Papierový dom.

1.A mala úlohy inšpirované futbalom.

Študenti 3.D si ich nástup pripravili v strašidelnom podaní, no úlohy pre 1.D už boli naozaj pestré.

Aj pre mňa bolo sledovanie úloh druhých dvoch tried príjemnejšie, ako ich plnenie, keďže som už tie svoje mala za sebou. Tretiaci im pripravili naozaj veselé úlohy, ktoré som aj ja z pohľadu diváka sledovala s úsmevom.

  Okrem návštevy takzvanej kuchynky aj my, prváci, hodnotíme naše imatrikulácie pozitívne. V kuchynke nás totiž čakali rôzne zaujímavé kombinácie chutí. Či už to bola vinea s octom ako prípitok, alebo muffiny s tuniakom ako dezert.   Aj keď s menším stresom, imatrikulácie som si aj ja užila. Odnášam si odtiaľ zážitky, na ktoré budeme spolu so spolužiakmi určite ešte dlho spomínať a asi môžem za nás všetkých povedať, že sa nevieme dočkať okamihu, keď tie naše (!) výmysly okúsia prváci o dva roky…

Pridaj komentár