Spovednica

Gabriela Görgeiová

…a v nej vyučujúca UaK, EV, VV –  PaedDr. Gabriela Görgeyová

 Na našej škole učíte už viac ako 13 rokov (keď som dobre našla) . Kde ste učili predtým?

Na gymnáziu som začala učiť ešte počas štúdia na vysokej škole. Nestihla som teda vyskúšať žiadnu inú školu.

Aké boli vaše študentské roky? Mali ste vždy čisté jednotky alebo sa tam pritrafili aj iné známky?

Odmalička som zbožňovala školu, nepotrebovala som sa veľa učiť – na základnej som mala čisté jednotky bez väčšej námahy. Mala som radšej školu ako prázdniny – čo dnes už vôbec nechápem. Samozrejme, na gymnáziu sa už pridali aj dvojky.

V akom inom povolaní by ste si vedeli samú seba predstaviť? Aké povolania ste chceli robiť v detstve?

Možno trápne, ale stále som chcela byť učiteľkou.

Študenti majú mnoho záľub a koníčkov. Aké sú tie vaše?

Maľovanie, umenie, ľudový tanec.

Viac sa môžete dočítať v tlačenej verzii časopisu Heuréka

Pridaj komentár