Spoveď prímanov

Ako sa zmenil váš voľný čas po prestupe na túto školu?

Môj voľný čas sa veľmi nezmenil, všetko je rovnaké, len chodím pozdejšie domov

Čo sa vám na tejto škole páči a naopak nepáči?

Najviac sa mi páčia učebne, no z učebníc som trochu sklamaný.

Ako ste si zvykli na túto školu?

Nie je to nič ľahké, no pomaly si zvykám, je to tu SUPER.

Aký je váš obľúbený profesor/ka?

Najradšej mám pani profesorku: 1. Sofiu Vidovú a 2. Ivetu Hlivákovú.

Aký je váš názor na kolotočový systém?

Môj názor je taký, že kolotočový systém je celkom zábavný, hlavne pri hľadaní tried.

Čo sa zmenilo ohľadom učenia oproti bývalej škole?

Zmenili sa hlavne predmety, náročnosť učenia a množstvo domácich úloh.

Boli ťažké prijímačky?

Moje prijímačky boli z pohľadu náročnosti také primerané, pre toho, kto sa učil, to bolo hračkou.

ĎAKUJEM PRÍMANOM ZA ZODPOVEDANIE OTÁZOK A PRAJEM IM VEĽA ŠŤASTIA , ÚSPECHOV A TRPEZLIVOSTI PO ROKY STRÁVENÉ NA NAŠEJ ŠKOLE.

! IMATRIKULAČKY SA NEODVRATNE BLÍŽIA, NEZABUDNITE!

TEŠÍME SA. 🙂

Pridaj komentár