Z denníčka spevokolu

8:00 – Stretli sme sa všetci v kostole na prvé skúšky. Nikto z nás nečakal, že budeme toľkí. Boli tam s nami Poliaci, Maďari, Česi. Nikto nemal ani šajnu kde, kedy a kto má byť. Bolo veľmi príjemne vidieť ako nás sprevádza anarchia, chaos a hrôza. Ale pani Evička vyriešila všetko ako profesionál (išla na cigaretu).

11:00 – Ešte ani jedna skupina nedokázala poriadne odskúšať svoje piesne. A keďže sme sa dohodli, že po 12-tej je obedná prestávka (do 16:00!), tak každý chytal nervy a depresiu. My sme stáli najviac a veľmi sme nevládali (a to bolo len skúška, ktorá trvala necelú hodinku).

12:00- Pani Evička rozdala koordináty kde a kedy sa stretávame (a nech sme tu načas a do nohy). Tak sa stalo. Všetci sme išli na obed či na kávu.

16:00- Prišiel som aj s Filipom do kostola, ale 80 percent ľudí chýbalo. Evička a pani prof. Gorgeyová organizovali. Medzitým sme my papali oreo a bavili sa.

16:30- Už sme boli všetci. Už prichádzali rodičia a hostia.

17:00- Show time. Spevokol Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika vystúpil krásne, so spevníkmi na pravom boku, v elegantnom oblečení. My sme vystupovali ako prví. Uvítanie bolo jak sa patrí a potom uvítacia pesnička na začiatok.

18:00- Poliaci dospievali ľudovky a po nich prišli na rad Česi. Spievali, spievali a zrazu jedna spevokolníčka z nášho gympla odpadla na zem. Zachovali sme profesionalitu a nespôsobili sme chaos, stáli sme tam jak stromy a videli sme ako pán Burdiga hrdinsky  zdvihol dievčatko a aj s pani Evičkou bežali do zákulisia. Česi spievali ďalej. O 5 minút prišla pani Evička so slovami  „Všetko je v poriadku.“ Výdych úľavy.

18:40- Už dospieval každý. Ešte pán Burdiga vystúpil s prejavom po maďarsky i po slovensky (pre nás pomaly a zdĺhavo, keďže skoro 2h sme tam stáli, robili pozadie a spievali).

19:00- Pani Evička poďakovala každému, všetkým štyrom spevokolom  a my sme spievali na začiatku aj na konci, aleeeeee pani Evička sa rozhodla, že my to zakončíme elegantnejšie, tak spevokolníky nabok, umelé sviečky z Kocky do pravej ruky a ideme: tichý prídavok…

19:05- Ešte má záverečný príhovor pani Evička a ľudia už bežia z kostola, náhlia sa, lebo pri aute budú o dve minúty neskôr (akože nič v zlom, hej?, ale dokým nedohovorí alfa a omega projektu, tak je neslušné odísť!). Po príhovore sa postupne vyparujeme aj my…

V evanjelickom kostole ausgburského vyznania zazneli diela skladateľov ako L. V. Beethoven, F. Liszt, J. Haydn, T. Klus v podaní Stredoškolského speváckeho zboru P. J. Šafárika pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave so žiačkami Základnej školy akademika J. Hronca, detí Materskej školy na Kyjevskej ulici a detí Spojenej školy J. A. Komenského a spevácke zbory z  ´troch štátov: Českého Těšína, Budapešti a Cieszyna. Na koncerte zaznel aj hlas člena opery Štátneho divadla v Košiciach Štefana Hundžu. Organizátorkou podujatia bola okresná metodička hudobnej výchovy v Rožňave, profesionálna dirigentka, Mgr. Eva Kardošová.

Oficiálne foto z koncertu: http://www.roznava.sk/adventny-koncert-2017

Pridaj komentár