Začiatok

Medzi školy, ktoré 2.9.2014 otvorili svoje brány, patrilo aj Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave. Škola, ktorá sa podľa hodnotenia INEKA v roku 2014 nachádza na 6. mieste spomedzi všetkých gymnázií Slovenska (s celkovým hodnotením 7,8) a na 8. mieste spomedzi všetkých stredných škôl s maturitou (viac na http://skoly.ineko.sk/rebricky/) , v tomto školskom roku nielenže prvýkrát otvára triedu s bilingválnym štúdiom so zameraním na anglický jazyk, ale naďalej sa jej podarilo otvoriť aj prvé ročníky tried s vyučovacím jazykom maďarským, tried s osemročným štúdiom ako aj klasické „štvorročky“ s vyučovacím jazykom slovenským.P2020252b

Už v prvých dňoch boli schválené nové témy ročníkových projektov, takže študentov tu okrem bežného štúdia bude v tomto školskom roku čakať tvorba makiet a zmenšených modelov kultúrnych a prírodných pamiatok Gemera (prváci), návrhy školskej uniformy so znakmi školy, mesta a regiónu (druháci) ako aj tvorba videofilmov (v ktorých si sami študenti aj zahrajú) na námet ľubovoľného literárneho diela. Pre študentov z osemročného gymnázia (familiárne nazývaných malými) to bude umelecké stvárnenie boja dobra so zlom (akoukoľvek formou od výtvarného až po dramatické umenie) a priblíženie sveta Leonarda Da Vinciho zostrojením niektorého z jeho vynálezov (prípadne vynálezu vlastného).

P2020253bGymnázium P.J.Šafárika už viac ako 25 rokov (s menšími a väčšími prestávkami) vydáva aj časopis Heuréka. Po posledných siedmich rokoch, kedy vychádzal len v tlačenej podobe, prechádzame v tomto školskom roku ku kombinácii tlačenej a internetovej podoby Heuréky. Nie všetko, čo nájdete na našej stránke, sa objaví aj v tlačenej podobe (obzvlášť by to bolo náročné v prípade fotografických materiálov) a nie všetko, čo nájdete v tlačenej podobe, nájdete aj na stránke (napríklad niektoré rozhovory, reportáže, ankety nájdete úplné len v tlačenej podobe časopisu).

Tak vítame všetkých čitateľov (veríme, že nielen študentov nášho gymnázia) a privítame medzi sebou aj ďalších, ktorí radi píšu a boli by radi, keby sa ich písanice kýmsi aj čítali…

Štefan Kohári, učiteľ SJ-RJ

Jeden komentár

Pridaj komentár