Vyhodnotenie aktivity – Študentská kvapka krvi

10748792_957499097598122_1944423608_n

Názov akcie: Študentská kvapka krvi 2014
Termín: 6 . novembra 2014


Organizátor: NSP sv. Barbory, SČK Rožňava
Miesto konania: NSP sv. Barbory Rožňava
Od 13.októbra 2014 prebieha na Slovensku Študentská kvapka krvi , heslom jubilejného 20. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža je otázka : „ Sú tuNIAKY MOJI ľudia?“.
Cieľom akcie je oslovovanie a rozširovanie základne darcov krvi na Slovensku.
Primárne je kampaň zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom veku.
6 . novembra 2014 sa deviati žiaci našej školy zúčastnili dobrovoľnej a humánnej akcie
„ Študentská kvapka krvi „. Táto akcia prebiehajúca v Rožňave na pôde NSP sv. Barbory mala dve časti : krátku prezentáciu o zásadách darcovstva krvi a samotné darovanie krvi. Darcom sa mohol stať každý zdravý žiak starší ako 18 rokov .
Za aktívnu účasť ĎAKUJEME žiakom IV.A a VIII.OA.
PaedDr. Katarína Adamková

pozri ďalej:  študentský riport

10743667_957499127598119_1093306661_n 10748553_957499604264738_1105552761_n 10748593_957498790931486_2001621020_n  10805338_957499150931450_1313157125_n 10806926_957499180931447_2120254915_n

Pridaj komentár