Bojuj s nami!

Ako sa začína život? Prvým nádychom. Prvým výkrikom. Prvými slzami. Takto sa dostávame na svet. Na svete žije 7 miliárd ľudí. Každý z nich je jedinečný, výnimočný. Aj keď je inej rasy, iného vierovyznania. Každý má právo na život. Na existenciu
v zdraví, šťastí a láske. Ale nie všetci máme tú možnosť. Niektorí trpia chorobou ako je rakovina, Downov syndróm. Iní zas vírusom HIV alebo ochorením AIDS. Touto chorobou trpí cca 40 miliónov ľudí. Mnoho z nich za to nemôže. Nesú si to už od narodenia, alebo sú nakazení kvôli neopatrnosti. Vieme vôbec čo je to HIV, AIDS? Sme informovaní o tomto ochorení? Keď o ňom ešte neviete tu je pár informácii, ktoré by ste mali vedieť.

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Zároveň sú názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Obvodného úradu
v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka
v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

Tento rok prebieha jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Prebieha od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 na Svetový deň boja proti AIDS.

Pre školy bolo pripravených množstvo aktivít, do ktorých sa mohli zapojiť. Naša škola sa
v školskom roku 2017/2018 zapojila do kampane Červená stužka.

Na našej škole prebehla súťaž – Športom pre Červené stužky. Za túto akciu boli zodpovední: Mgr. Monika Repaszká, Mgr. Peter Németh. Do podujatia sa zapojili študenti
z 8-ročného štúdia a 4-ročného štúdia. Ďalšou aktivitou bola súťaž – Živá červená stužka.za ktorou stáli pani profesorka PhDr. Alica Rihošeková a profesorka Mgr. Soňa Kostková spolu so študentským parlamentom. Všetko sa zorganizovalo za krátky čas a výsledok bol nádherný. Študenti vytvorili červenú stužku z červenej látky. Všetko šlo bez komplikácií. Všetko prebehlo za jeden deň. Na veľkej prestávke študenti sa postavili do požadovaného tvaru. Doupravovali sa detaily. Následne na šiestej vyučovacej hodine sa mohlo pózovať. Pani profesorka PaedDr. Gabriela Gőrgeyová vytvorila nástenku na medziposchodí. Spolu so žiakmi 8-ročného štúdia vytvorili výtvarné práce, ktoré by zaslané spolu s fotografiami  do Žiliny spolu aj s popisom aktivít.

Počas dvoch týždňov sa mohli študenti dozvedieť o HIV, AIDS. Na hodinách biológie mali pripravené prezentácie, ktoré predostreli svojim spolužiakom.

Dovolím si predsa len pridať aj môj názor. Podľa mňa je Červená stužka je symbol solidarity a spolupatričnosti s tými, ktorí si nevybrali život akí žijú. Oni za nič nemôžu. Je to niečo čo ich postihlo na celý život. 

Tým, že si nechávame pripnúť ukazujeme svetu, že aj my sme solidárni. Verím, že raz tí, ktorí trpia týmto ochorením a vírusom budú zdraví. Nebude už viac ľudí umierať. Je len na Vás ako sa k tomu postavíte.

Pôvodca ochorenia AIDS je RNA vírus. Nesie názov Human Immunodeficiency Virus – (HIV). Voľne povedané, je to vírus nedostatku ľudskej imunity. Napáda imunitu človeka. Poznáme dva typy vírusu HIV. HIV-1, vyskytuje sa najmä v Amerike, západnej Európe, Ázii. HIV-2 môžeme nájsť u ľuďoch v subsaharskej Afrike. Avšak tento vírus je rozšírený po celom svete. Prenáša sa pohlavným stykom, krvou alebo z matky na novorodenca. Mýtus je, že sa prenáša bežným kontaktom s infikovaným človekom ako je podanie rúk alebo bývaním
v spoločnej domácnosti. Neprenáša sa ani vzduchom, ani vodou, ani štipnutím bodavým hmyzom. Sú to len fámy. Dôležité je podotknúť, že vírus HIV či ochorenie AIDS je neliečiteľné. Vedci ešte nevymysleli liek, ktorý by človeka vyliečil.  Sú však lieky, ktoré pomáhajú kontrolovať šírenie vírusy a ochorenia.

Chcela by som poďakovať všetkým profesorom, ktorí zorganizovali kampaň Červená stužka a zapojili študentov do aktivít a súťaží.

Poďakovanie patrí:

PhDr. Alici Rihošekovej
Mgr. Soni Kostkovej
PaedDr. Gabriele Gőrgeyovej
Mgr. Monike Repaszkej
Mgr. Petrovi Némethovi

Školskému parlamentu – predsedovi Adamovi Kalinovi

Ďakujeme!

Zodpovední za kampaň a akciu „Živá červená stužka“:

PhDr. A. Rihošeková – koordinátor projektu „Červenej stužky“ na škole

Mgr. S. Kostková – koordinátor pre prácu s mládežou

Hodnotiacu správu Červené stužky nájdete:

https://gymrv.edupage.org/files/Hodnotiaca_sprava_Cervene_stuzky_17-18.pdf

Ďalšie informácie o kampani „Červená stužka“ nájdete:

http://www.cervenestuzky.sk/

 

Pridaj komentár