Poznaj slovenskú reč

V krajskom kole tejto súťaže zo slovenského jazyka sa ešte 9. apríla 2018 dvaja naši študenti dostali až do zlatého pásma III. kategórii, teda získali minimálny počet bodov nevyhnutný na postup do tohto najvyššieho pásma súťaže. Emese Borsodiová so ziskom 70. bodov tak obsadila 4. a Marek Szabó-Dózsa so 71 bodmi 3. miesto tejto súťaže. Od prvých dvoch miest našich študentov delili len bodíky (študentka na 2. mieste  získala 72 a študent na 1. mieste 76 bodov).

Na celoslovenské kolo do Nových Zámkov postupuje M. Szabó-Dózsa.

Výsledková listina a fotogaléria:

http://rcm.sk/sutaze/sutaze-vyhlasovane-msvvas-sr/postupove-sutaze/poznaj-slovensku-rec/

http://rcm.sk/wppg_photogallery/gallery278/

 

Správa o súťaži na košickom webe:

Szlovák nyelvismereti verseny

Pridaj komentár