Recyklovanie a Gemer

Pondelok 12. jún 2017 bol prvým dňom ročníkových projektov. Počas tohto dňa predstavili svoje projekty na tému Ekomóda študenti z tried sekunda, tercia a kvarta. Ďalej sa predstavili triedy 1.A, 1.D, kvinta a príma s projektmi na tému Propagácia regiónu Gemer v cestovnom ruchu. Porota pozostávala z pani profesorky Görgeyovej, Szankovej a pána profesora Koreňa.

V rámci ekomódy nám boli predstavené kreatívne spôsoby využitia či už plastových fliaš alebo novinového papiera. Študenti zhotovovali šaty, sukne, čiapky alebo dokonca brnenia. Všetky projekty boli nápadité, no porota vedela ľahko určiť víťazov, ktorí mali najprecíznejšie spracované kusy oblečenia.

V druhej časti súťažilo 13 skupín, pričom všetky sa snažili zobraziť náš región v najlepšom svetle. Niektoré skupiny vsadili na tradičné propagačné produkty ako letáčiky, plagáty, magnetky či tričká, no mohli sme nájsť aj domáci agátový med. Mnoho skupín pripravilo videá. Iné sa nás snažili oboznámiť s históriu pomocou krojov a folklórnych tancov, do ktorých zapojili aj publikum. Nechýbali však ani tradičné gemerské guľky. Osobne však pokladám za najkreatívnejšiu spoločenskú hru o Gemeri, ktorú vytvorila skupina z 1.A pod vedením Lucie Iľovej.

Porota mala neľahkú úlohu, no nakoniec sa jej predsa len podarilo vybrať najlepšie projekty:

Ekomóda

Na treťom mieste sa umiestnila skupina z kvarty pod vedením Matúša Lenga, ktorí pripravili eko-brnenie. Prvé dve priečky patrili sekunde. Druhé miesto obsadila skupina pod vedením Kariny Bernáthovej. No a absolútnym víťazom sa stala skupina  pod vedením Beáty Berkešovej. Víťazstvo bolo jednoznačne zaslúžené, keďže mali mnoho kusov oblečenia a využili najrozmanitejší recyklovateľný odpad.

Propagácia regiónu Gemer

Na treťom mieste sa umiestnila skupina z 1.A pod vedením Petra Gecelovského, ktorí nám predstavili folklórne tance. Druhé miesto patrilo najmladším študentom gymnázia, a to študentom prímy pod vedením Lenky Kamencovej. Táto skupina hrala na husliach a spievala, čím pre nás pripravili skvelý kultúrny zážitok. Prvé miesto obsadila skupina z kvinty pod vedením Patrika Zagibu. Porotu zaujali najmä tričká s originálnym logom a domáci med. Všetkým víťazom blahoželáme!

Pridaj komentár