Archív autora: Gréta Lörinczová

Videli sme akty!

Obraz študentky nášho gymnázia, obraz, na ktorom je naša vyučujúca, ale aj akty sme medzi inými obrazmi mohli vidieť na výstave, na ktorú nás 20. októbra v rámci hodiny umenia a kultúry vzala pani p. Görgeyová.

V Galérii baníckeho múzea v Rožňave prebiehala výstava Medzinárodného umeleckého tábora Józsefa Basku – MLYN ROŽŇAVA 2017. Tento tábor sa konal na začiatku augusta práve tu v Rožňave, je to už tretí ročník tohto tábora. Tábor trval týždeň a zúčastnili sa ho 14 mladí umelci z Podolínca, z obce Chyžné, z Budapešti, zo Szerencsu, z Rumunska, zo Sedmohradska a tiež zo Srbska. Videli sme vystavených 37 obrazov rôznych veľkostí a maľovaných rôznymi technikami. Taktiež boli vystavené práce troch žiakov Základnej umeleckej školy v Rožňave. Práve jednu z nich vytvorila študentka nášho gymnázia.

 

Čítať viac

Recyklovanie a Gemer

Pondelok 12. jún 2017 bol prvým dňom ročníkových projektov. Počas tohto dňa predstavili svoje projekty na tému Ekomóda študenti z tried sekunda, tercia a kvarta. Ďalej sa predstavili triedy 1.A, 1.D, kvinta a príma s projektmi na tému Propagácia regiónu Gemer v cestovnom ruchu. Porota pozostávala z pani profesorky Görgeyovej, Szankovej a pána profesora Koreňa.

Čítať viac