Videli sme akty!

Obraz študentky nášho gymnázia, obraz, na ktorom je naša vyučujúca, ale aj akty sme medzi inými obrazmi mohli vidieť na výstave, na ktorú nás 20. októbra v rámci hodiny umenia a kultúry vzala pani p. Görgeyová.

V Galérii baníckeho múzea v Rožňave prebiehala výstava Medzinárodného umeleckého tábora Józsefa Basku – MLYN ROŽŇAVA 2017. Tento tábor sa konal na začiatku augusta práve tu v Rožňave, je to už tretí ročník tohto tábora. Tábor trval týždeň a zúčastnili sa ho 14 mladí umelci z Podolínca, z obce Chyžné, z Budapešti, zo Szerencsu, z Rumunska, zo Sedmohradska a tiež zo Srbska. Videli sme vystavených 37 obrazov rôznych veľkostí a maľovaných rôznymi technikami. Taktiež boli vystavené práce troch žiakov Základnej umeleckej školy v Rožňave. Práve jednu z nich vytvorila študentka nášho gymnázia.

 

Každý obraz bol jedinečný, pretože autori do nich vkladali kúsok seba. Pochopiteľne boli umelcami rôznych profesií, či už grafici alebo profesionálne mamičky. A to sa odzrkadľovalo aj na samotných obrazoch. Bolo naozaj prínosné počúvať pani profesorku, keďže ako členka tábora nám vedela porozprávať o svojich subjektívnych pohľadoch a názoroch. Vždy je lepšie počúvať odborníka, ktorý nás upozorní na jednotlivé techniky, tvary. Keďže nám porozprávala čo-to aj o živote niektorých umelcov, ľahšie sa chápal aj motív jednotlivých diel.

V druhej miestnosti sa nachádzali Akty od Nadi Koyšovej, zobrazené na netradičných miestach ako staveniská, zrúcaniny a podobne. Ja osobne síce nie som ani umelkyňa, ani znalec, no umenie ma fascinuje a bolo pre mňa príjemným zážitkom zúčastniť sa tejto výstavy.

Pridaj komentár