Vedecká show pána Petríka

Pán Karol Petrík zo spoločnosti Astronyx pravidelne navštevuje naše gymnázium s cieľom popularizovať vedu, najmä teda fyziku a astrofyziku. Keďže dodnes nebol úspešný, 16.11. 2018 prichádza s ďalším pokusom získať náš záujem.

Jeho nová prednáška oboznámila žiakov s najvýznamnejšími faktormi umožňujúcimi život na Zemi a fyzikálnymi javmi, ktoré ich podmieňujú. Nechýbala ani ukážka jeho (ne)schopnosti hrať na gitaru a zároveň spievať, čo dychtivo očakávali všetci študenti gymnázia pod 11 rokov.

Prednáška, ktorá trvala približne hodinu, však obsahovala asi 20 minút záživného obsahu a zvyšok tvorili zbytočné rečnícke otázky a opakovanie už vysvetlených faktov. Odstránenie zbytočných úsekov, vhodných pre prvý stupeň a nie aulu, kde skoro 50% tvoria plnoletí študenti, by značne zvýšilo dynamiku prednášky a pozornosť študentov. Takto sa ani mnohí pedagogickí zamestnanci nevyhli driemotám.

 

Pridaj komentár