Svetový jazyk

„Mamii, prečo sa musím učiť práve angličtinu?“ pýta sa malý Petrík.
„Lebo po anglicky hovorí pol sveta!“ odpovie matka.
„A to nestačí???“