Archív autora: Štefan Kohári

Grécka vášeň

Vybraní žiaci rožňavského gymnázia sa zúčastnili krátkeho výmenného pobytu v Grécku. Výmena trvala týždeň. Študenti boli žiaci ubytovaní v hostiteľských rodinách. Každý z nás bol pridelený k jednej hostiteľskej setre alebo bratovi. Program slúžil na rozšírenie znalostí a vzdelania študentov. Nebol zameraný len na cestovanie, ale tiež na rozvíjanie zručností, na spoznávanie novej kultúry a komunikácie s ľuďmi z inej krajiny cudzím jazykom.

Čítať viac

Rožňavčan v Lotyššsku

Interview s Milanom Almášim, ktorý pracuje ako vojak v Rožňave, ale posledný polrok strávil na misii v Lotyšsku neďaleko hlavného mesta Rigy.

Aké sú hlavné ciele alebo úlohy vašej aktuálnej misie ?

NATO posilnilo svoju prítomnosť vo východnej časti Aliancie pomocou štyroch mnohonárodných bojových skupín v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku. Tieto bojové skupiny na čele so Spojeným kráľovstvom, Kanadou, Nemeckom a Spojenými štátmi demonštrujú pevnosť mnohonárodného transatlantického puta pripraveného na boj. Bojové skupiny NATO sú súčasťou najväčšieho posilnenia kolektívnej obrany NATO v súčasnosti.

Čítať viac

História a jazyk spájajú

Študenti Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave z tried s vyučovacím jazykom maďarským sa v dňoch 24. – 25. 11. 2023 zúčastnili historicko-literárnej exkurzie pod názvom História a jazyk nás spája. Exkurzia bola zameraná na aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám. Študenti mohli spoznať historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín.

Čítať viac

O Betliari

Dňa 8.11.2023 sme sa zúčastnili besedy v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského s Mgr. Timeou Máteovou. Pani riaditeľka Múzea Betliar nám ponúkla skoro dve hodiny plné zaujímavých informácií o minulom aj dnešnom fungovaní tohto múzea. Rozoberali sme to, ako žili Andrášiovci, ako ich okolnosti donútili opustiť krajinu a prečo práve kaštieľ v Betliari ako jeden z mála ostal aj po prvej svetovej vojne stáť. Dostali sme informácie o tom ako napredujú práce na Krásnej Hôrke a celá prednáška bola doplnená o prepracovanú prezentáciu, v ktorej boli aj fotky, ku ktorým bežná spoločnosť nemá prístup. Nejeden z nás ostal po tomto dni motivovaný k bližšiemu zaujímaniu sa o minulosť nášho okolia.

Čítať viac

Wocabee

V okresnom kole Wocabee šampionátu, konaného pod záštitou Ministerstva školstva SR od 25. do 29. 10., sa z 34 zapojených tried v rožňavskom okrese tri naše triedy umiestnili v prvej trojke.

Na 2. mieste kvarta v predmete ruský jazyk, s počtom bodov 509, na 3. mieste (so zhodným počtom bodov 411) ďalšie dve naše triedy: 1.A v predmete taliansky jazyk a 1.D v predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Všetky tri triedy zároveň postúpili do krajského kola tejto súťaže, ktoré prebiehalo poočas tohto týždňa a jeho vyhodnotenie sa uskutoční zajtra, 13.11.

Čítať viac
1 2 3 4 22