Archív kategórie: INTERVIEW

Spovednica

Gabriela Görgeiová

…a v nej vyučujúca UaK, EV, VV –  PaedDr. Gabriela Görgeyová

 Na našej škole učíte už viac ako 13 rokov (keď som dobre našla) . Kde ste učili predtým?

Na gymnáziu som začala učiť ešte počas štúdia na vysokej škole. Nestihla som teda vyskúšať žiadnu inú školu.

Čítať viac

1 2