Po našom gymnáziu študovať v Španielsku?

V dnešnom inteview vám prinášame rozhovor s Evou Lehockou, našou bývalou študentkou a dnes študentkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá získala štipendium v rámci programu Erazmus a môže tak študovať na Univerzite v Barcelone. Eva Lehocká na našom Gymnáziu P. J. Šafárika študovala na bilingválnej forme a zmaturovala v roku 2022.

Je ťažké sa dostať na študijný pobyt do zahraničia?

Dostať sa na Erasmus nie je ťažké, avšak je za tým veľmi zdĺhavý proces, ktorý mnohých odradí. Je za tým veľa vybavovačiek – zháňanie dokumentov, potvrdení, výber predmetov, nájdenie vhodnej univerzity, komunikovanie s jednotlivými univerzitami. Potom študent čaká, či mu študijný pobyt schvália alebo zamietnu. Vyžaduje si to veľké odhodlanie a pevné nervy. Človek musí chcieť, inak to zmysel nemá. Študijný pobyt v zahraničí je skúsenosť, ktorá zmení človeka, posunie ho, veľa mu prinesie a obohatí ho o nové poznatky, o nezabudnuteľné zážitky a kamarátstva na celý život.

Čítať viac

Aj ďalší polrok zvládneme!!!

Školské polroky sú ako dych v studenom vetre, nečakane prichádzajú a donútia nás zastaviť sa na chvíľu, aby sme zhodnotili svoj život a pôsobenie v škole. A čo je lepším sprievodcom touto reflexiou ako známky, ktoré nám osvetľujú cestu našich vzdelávacích dobrodružstiev?

Je to ten čas v roku, keď sa stretneme so svojimi známkovými výsledkami so vznešeným očakávaním, že výsledky našich skúšok budú svetelným majákom vedúcim nás ku sladkej a vytúženej budúcnosti, ktorú si predstavujeme ako prechádzku ružovým parkom. No, nie vždy to tak vyznieva. Namiesto toho sa často stretávame so svojimi známkami ako s výsledkami genetického experimentu, ktorý sa trochu vymkol kontrole.

Čítať viac

Rožňavčan v Lotyššsku

Interview s Milanom Almášim, ktorý pracuje ako vojak v Rožňave, ale posledný polrok strávil na misii v Lotyšsku neďaleko hlavného mesta Rigy.

Aké sú hlavné ciele alebo úlohy vašej aktuálnej misie ?

NATO posilnilo svoju prítomnosť vo východnej časti Aliancie pomocou štyroch mnohonárodných bojových skupín v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku. Tieto bojové skupiny na čele so Spojeným kráľovstvom, Kanadou, Nemeckom a Spojenými štátmi demonštrujú pevnosť mnohonárodného transatlantického puta pripraveného na boj. Bojové skupiny NATO sú súčasťou najväčšieho posilnenia kolektívnej obrany NATO v súčasnosti.

Čítať viac

Zažiarili „Hviezdoslavovi Kubínovi“

15. februára 2024 vstúpili študenti (z kategórie 15+) na pódium v aule Gymnázia P. J. Šafárika, aby predstavili svoje literárne predstavenia v rámci školského kola Hviezdoslava Kubína. Porota zložená z učiteľov Š. Koháriho, S. Némethovej a V. Elekovej venovala pozornosť jedinečným prejavom a prežila bohatú nádielku literárnych vystúpení.

Katka B. začala s príjemnou prózou, hoci s drobnými chybami, ktoré však neodradili porotu. Sofia S. následne očarila svojím sebavedomým prejavom s dielom Muž, ktorý pestuje kométy, získavajúc uznanie za pútavý a úctyhodný výkon.

Čítať viac

Deň v Rumunsku

7:30 ráno. Zvoniaci budík. Bola som v Rumunsku, kam som vycestovala vďaka jednému projektu. Bežne som si tam pospala dlhšie, ale dnes ráno sme si spolu s kamarátkami a pani profesorkou privstali, aby sme si mohli vychutnať východ slnka z neďalekej pláže. Bolo to nádherné nebeské divadlo. Posedeli sme si na pláži. Urobili fotky. Obdivovali krásy prírody. Potom sme sa pobrali späť do hotela na raňajky a pripravili sme sa pripravili na odchod. Najprv bola našou destináciou škola v Navodari.

Čítať viac

Stratená generácia

Väčšina študentov považuje povinnú literatúru len za otravnú súčasť stredoškolskej slovenčiny, sú to však významné diela, ktoré nám pomáhajú ku lepšej predstave doby, v ktorej autor žil a písal. Často sú ovplyvnené sociálnymi podmienkami a cítiť to aj na samotnom texte. Dielo Na západe nič nového od Ericha M. Remarqua by som však zadala ako povinné čítanie celému svetu.

Čítať viac
1 2 3 4 47