Vitajte, prváci!

Rok sa s rokom zišiel a zas sme tu mali staré známe imatrikulácie našich nových prvákov na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. Táto udalosť sa rok čo rok traduje medzi študentmi a dnes sa uskutočnila v športovej hale Gymnázia P. J. Šafárika. Študenti si pre svojich imatrikulantov prichystali vtipné, ale aj bizarné úlohy. Základom bolo vedieť si spraviť srandu sám zo seba a hlavne zabaviť sa.

Program sa začal príhovorom pani riaditeľky PaedDr. Kataríny Adamkovej, ktorý pripomenul históriu Medzinárodného dňa študentov. Pani riaditeľka zároveň zaželala žiakom len to najlepšie, aby sa im darilo a dnešný deň si užili.

Hudba hrala, mikrofóny boli nastavené a program sa mohol začať. Odštartovala to trieda III.A, ktorá imatrikulovala triedu I.A. Žiaci III.A si dali nesmierne záležať a nahodili sa do oblekov s talianskou mafiánskou tématikou. Imatrikulanti I.A začali tancom, po ktorom následne prišiel slánostný prípitok a v ňom nebolo samozrejme nič chutné. Žiaci III.A začali postupne zadávať imatrikulantom úlohy. Keď ich nesplnili, tak museli navštíviť ich kuchynku “pochutín”. Úlohy boli od výmyslu sveta, od spievania talianskej pesničky, po vyberanie jabĺk z misky plnej strúhanky bez pomoci rúk a aj hľadanie mincí v miske so špagetami. Všetko sa to ukončilo veľkou prísahou žiakov I.A v prospech III.A, v ktorej imatrikulanti museli sľubiť, že budú vždy pomáhať, budú si uctievať žiakov III.A a spravia pre nich všetko.

Po tomto veľmi zábavnom prvom vystúpení sme sa spýtali hlavných organizátorov za triedu III.A na ich názor a spokojnosť s výkonom žiakov, ktorí vykonávali úlohy. Toto sú ich slová: „Čakali sme väčšiu aktivitu zo strany I.A, ale v konečnom dôsledku to zvládli veľmi dobre.” Možno sa pýtate, aká bola reakcia žiakov z I.A, toto nám povedali: „Všetko bolo v pohode, aj mi prišlo nevoľno, keď sme pili ten prvý drink, ktorý nebol až taký chutný. Ale imatrikulácie boli v pohode, bola to sranda”. Povedal Lukáš H. a s jeho názorom sa stotožnili aj ostatní spolužiaci.

Program pokračoval, a na rade bola maďarská trieda III.D, ktorá imatrikulovala nováčikov z I.D. Žiaci I.D sa obliekli do oblečenia pripomínajúcom väzňov a naopak – žiaci III.D ako policajti. Priebeh bol veľmi podobný prvému vystúpeniu. Žiaci III.D mali pripravené úlohy pre nováčikov a samozrejme aj “pochúťky” ako trest za nesplnenie úlohy v ich kuchynke. Úlohy boli naozaj kreatívne a zábavné, od spevu maďarskej pesničky cez zabíjanie klinca do dreva jednou rukou po spoločný tanec. Po skončení úloh aj žiaci I.D zložili prísahu, ktorá bola výhodná pre žiakov III.D, a v nej odzneli slová, ktoré sľubovali, že aj žiaci I.D budú dobrí, budú vždy pomáhať žiakom z III.D a nikdy na nich nezabudnú.

Na názor sme sa pýtali organizátora za III.D, korý nám povedal toto:„ Žiaci I.D sa určite snažili, niektorí boli v úlohách lepší a niektorí menej, ale podľa mňa sa cení tá snaha žiakov.” Následne ešte dodal: „Aj z našej strany to mohlo byť lepšie, len sme sa nezmestili do časového limitu. Takže do budúceho roka by sme chceli, aby na príravu mali žiaci viac času.”

Posledným vystúpením bolo vystúpenie III.B a I.B. Žiaci III.B boli nahodení v rozprávkom štýle. Videli sme žiakov prezlečených za rôzne rozprávkové bytosti ako napríklad Shrek, Chipmunkovia a pod. Žiaci III.B mali taktiež pripravené veľmi kreatívne úlohy ako havajské tance, vedomostný kvíz, zhadzovanie fliaš tenisovou loptičkou v pančuche. Ani tu sa kreativite medze nekládli. Taktiež nemohla chýbať ani kuchynka “pochutín” ako trest za zlé vykonanie úloh. Zakončilo sa to taktiež podaním prísahy žiakov I.B v prospech III.B a my sme sa pýtali organizátorov za III.B, aké boli ich prípravy a ako sa stotožňovali s aktivitou žiakov I.B. Toto nám povedali: „Bolo určite veľmi ťažké vymyslieť originálny program, ale myslíme si, že sa nám to podarilo. Aj keď na druhej strane sa tam našli aj nejaké chyby, ale veríme že sme to celkovo zvládli. Žiaci boli určite veľmi aktívni, snažili sa, niektorým to išlo lepšie niektorým horšie. Veď išlo hlavne o zábavu a trochu improvizácie nikdy neuškodí.”

Týmto posledným vystúpením sa tento slávnostný deň nováčikov na Gymnáziu P. J. Šafárika ukončil a žiaci si spokojne mohli domov zobrať oficiálne potvrdenie o tom, že sú úspešne imatrikulovaní.

Pridaj komentár