Archív kategórie: SPRAVODAJSTVO

Šťastie ukryté za kozmetikou

Utorok 13. jún bol projektovým dňom pre starších žiakov. Každá trieda vytvorila niekoľko skupín, no hodnotila sa aj komplexná značka triedy ako celku. Počas utorňajšieho doobedia si teda tému Prírodná kozmetika v našom živote odprezentovali študenti 2.A, 2.D a sexty. Ďalej sa predstavili žiaci tried 3.A, 3.D a septimy s témou Čo ma robí šťastným? Porotcami boli p. profesorka Sedláčková, p. profesorka Kostková a p. profesor Kohári. Čítať viac

Recyklovanie a Gemer

Pondelok 12. jún 2017 bol prvým dňom ročníkových projektov. Počas tohto dňa predstavili svoje projekty na tému Ekomóda študenti z tried sekunda, tercia a kvarta. Ďalej sa predstavili triedy 1.A, 1.D, kvinta a príma s projektmi na tému Propagácia regiónu Gemer v cestovnom ruchu. Porota pozostávala z pani profesorky Görgeyovej, Szankovej a pána profesora Koreňa.

Čítať viac

Hviezdoslavov Kubín 2017

V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutočnilo 30. 3. 2017 v priestoroch rožňavskej radnice, naše gymnazistky v tretej kategórii vyfúkli prvé miesta ako v prednese poézie, tak aj v prednese prózy. Vanda Hanuštiaková zo sexty a Lucia Urbančíková z I.B tak postupujú na krajské kolo do Michaloviec. Súťaž organizoval Dom Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s Centrom voľného času Rožňava.

zdroj fota: http://www.maticaroznava.sk/

 

Frajer na pódiu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Miroslav Žilka

zdroj fota: http://www.miroslavzilka.eu/

Keď je obyčajný štvrtok, tak o 11:10 sa začína veľká prestávka. Dňa 30.3.2017 sme sa však v tomto čase už pohýnali do rožňavského divadla Actores na tanečné vystúpenie slávneho tanečníka Miroslava Žilku. Je to tanečník, ktorý reprezentoval Slovenskú republiku. Zaujalo najmä to, že tancuje moderné tance ako breakdance.

Mne sa toto vystúpenie veľmi páčilo. Najprv som si myslel, že tam bude tancovať nejaké ľudové tance, ale keď začal brejkovať, veľmi ma to zaujalo. Neskôr som si pozrel jeho videá na youtube a tie sa mi tiež veľmi páčili. Osobitne ma upútali jeho dve videá – Mozart a Knight Rider. Raz by som aj ja chcel vedieť brejkovať.

 

 

Šaliansky Maťko 2017

Prvé miesto Diany Tengelyovej na súťaži v prednese povestí potešilo naše gymnázium ešte v januári a k tomu sa včera (22.2.) pridal aj ďalší úspech tejto žiačky sekundy, keď obsadila 3. miesto v krajskom kole. 23. ročník recitačnej súťaže Šaliansky Maťko organizačne pripravili Centrá voľného času (Rožňava a Košice) a Matica slovenská.

SPEAKERS CORNER 2016

29.12. 2016 sa opäť najlepší rečníci školy rozhodli zmerať si svoje sily. 19 študentov z ôsmich tried rečnilo už od prvej vyučovacej hodiny. Mohli ste počuť názory súťažiacich na témy: 1. Úspech v živote 2. Brexit urobí EÚ silnejšou.

2-členná porota v zložení Veronika Básthyová a Štefan Hronec spravodlivo hodnotila všetkých zúčastnených. Súťažilo sa v 3 kategóriách: juniors, intermeddiate a seniors. Prvú kategóriu vyhrali dvaja študenti z 1.B: Katarína Stohrová a Dávid Németh. V kategórii intermeddiate sa na prvom mieste umiestnili Gréta Lőrinczová z kvinty a Bianka Pástorová. Kategóriu najstarších vyhrala Simona Vešelínyiová z III.B.

Víťazi postupujú na celoslovenské kolo.

Správičky Beáty Berkešovej

Dňa 28.11.2016 ráno sme my, žiaci tried príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta a septima  stáli nastúpení pred OKC, lebo sme sa mali zúčastniť divadelnej hry TOTÁLNY NEZMYSEL. Ako sme neskôr zistili, názov sedel dokonale. Hrali tam len traja herci, ale vystupovali desiatky postáv ( ako to bolo napísané na plagáte). Bola to zábavná komédia. Mnohí z nás sa smiali od začiatku do konca. Hlavnú postavu aristokratického blázna stvárnil herec Róbert Kobezda a dvoch sluhov hrali Michal Novák a  Attila Bocsárszky. Každý z nás odtiaľ odchádzal s dobrou náladou a navyše sme nestihli prvé tri vyučovacie hodiny. Čítať viac

1 2 3 4 5 17